1994
1995
1998
2001
2005
2006
2007
2008
2010
2012, 2013
2014
2016
2017
2018, 2019
1994 - 2019

A. Mlakar in M. Dominko odkupita del premoženja propadlega podjetja Elrad. S petimi delavci začneta proizvodnjo orodij.

Nakup prve proizvodne hale in pisarniških prostorov.

Orodjarno nadgradimo s serijsko proizvodnjo. Proizvodnja serijskih izdelkov, ki temelji na lastnih orodjih, je za podjetje strateškega pomena.

Pridobitev certifikata kakovosti ISO 9001:1994.

Gradnja prizidkov V in S k obstoječi proizvodni hali.

Nakup stiskalnice 315 t.

Nakup proizvodnih – današnja orodjarna in pisarniških prostorov.

Pridobitev certifikata kakovosti ISO/TS 16949:2002.

Leto velikih investicij: nakup stiskalnice BRET 400 t, robotskih celic Motomann in Mikron ter linije za raziglevanje in razmaščevanje Rösler.

Obdobje velike širitve proizvodnih prostorov: novo skladišče gotovih izdelkov, skladišče materiala, hala za varjenje z merilnico.

Montaža sistema TČ za prezračevanje in ogrevanje proizvodnih in pisarniških prostorov.

Začetek uvajanja novega informacijskega sistema SAP.

Nakup naše največje stiskalnice Dirinler 630 t.

Robotizacija procesov varjenja za nove projekte.

Število zaposlenih: 90

Izvajanje investicij nakupa novih CNC obdelovalnih strojev v orodjarni in programske opreme CAD, CAM.