Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: V okviru razpisa E-POSLOVANJE 2019-2022, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), smo v podjetju VAR uspešno pridobili nepovratna sredstva za izvedbo projekta »Celovita nadgradnja elektronskega poslovanja s tujimi trgi podjetja VAR d.o.o.«. V okviru projektnih aktivnosti bomo v podjetju postavili spletno stran, digitalizirali nastope na sejmih, izdelali produktno-prodajni video in krepili kompetence s pomočjo usposabljanja, predvsem z namenom optimalnega izvajanja delovnih nalog.

Podjetje AV STUDIO d.o.o., ki je v okviru razpisa nastopilo kot zunanji izvajalec, je za nas izvedlo kompletno storitev elektronske izmenjave med partnerji, adaptacije in kostumizacije spletne strani, izdelalo produktno-prodajni video, digitalizacijo nastopov na sejmih in tudi usposabljanja.

DIGITALIZACIJA NASTOPOV NA SEJMIH

Predstavlja vse od idejne in kreativne zasnove prezentacije podjetja do oblikovne zasnove in izdelave 2D in 3D animacij ter grafik kot tudi do izdelave in montaže prezentacije v slovenskem, angleškem in nemškem jeziku. Z udeležbo na izbranem digitalnem sejmu (showroomu) bomo lahko povečali mednarodno prepoznavnost, saj bomo v njem predstavili celovitost svojih izdelkov, storitev in razvojno naravnanost podjetja. Digitalizacija zajema predvsem grafični in vsebinski material.

SPLETNA STRAN

Spletna stran bo še bolje predstavljala vizijo, cilje, ekipo in delovanje podjetja VAR, d.o.o. Predstavljen bo prodajni in storitveni program, kar bo nagovarjalo potencialne B2B in B2C kupce k oddaji povpraševanja. Stran bo vizualno prepričala kupce o kvaliteti izdelkov in storitev s foto in video materialom. Dodatne tekstovne vsebine bodo prav tako poskrbele za boljšo kotiranje v iskalnikih.

PRODUKTNO-PRODAJNI VIDEO

Namenjen je predvsem našim potencialnim in aktualnim strankam. Preko videa bomo predstavili podjetje, ekipo, naše produkte in storitev na interaktiven način, s katerim želimo pritegniti pozornost odjemalcev za obisk naše spletne strani.

KREPITEV KOMPETENC – USPOSABLJANJE

Skladno z digitalizacijo, avtomatizacijo in nadgradnjo e-poslovanja je potrebno zaposlene ustrezno informirati in nadgraditi njihovo znanje, da bodo lahko svoje delovne naloge izvajali čim bolj optimalno. Usposabljanje bo tudi usmerjeno v internacionalizacijo podjetja VAR, d.o.o., kar je še stopnička više k udejstvovanju podjetja na tujih trgih.

 

Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnem poslovnem dogodku v tujini podjetju povečati možnost predstavitve svojih dosežkov, proizvodov, storitev mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja s tujimi kupci in poslovnimi partnerji, povečati mednarodno konkurenčnost podjetij in zvišati stopnjo internacionalizacije) in rezultate: npr:

– izdelava spletne strani v dveh tujih jezikih,

– izdelava produktno-prodajnega videa v tujem jeziku,

– izdelava materialov in udeležba na digitalnem sejmu,

– usposabljanje za krepitev kompetenc.

 

Višina nepovratnih sredstev, ki smo jih prejeli za namen izvedbe operacije, znaša 20.767,13 €
Več o nepovratnih sredstvih in EU skladih lahko preberete na www.eu-skladi.si