Delavnica »Pomen digitalne B2B komunikacije za vstop na tuje trge«

Delavnica »Pomen digitalne B2B komunikacije za vstop na tuje trge«

AV studio d.o.o je 4. septembra 2019 v okviru Javnega razpisa za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« (Ukrep 6: Krepitev kompetenc – usposabljanja) na sedežu našega podjetja pripravil in izvedel delavnico na temo »POMEN DIGITALNE B2B KOMUNIKACIJE ZA VSTOP NA TUJE TRGE«.

Delavnice se je udeležilo šest naših sodelavcev. Udeleženci delavnice so pridobili:

  • pregled nad digitalno komunikacijo, znanjem in postopkom, potrebnim za njeno vzpostavitev in izvajanje;
  • vpogled v pomanjkljive trenutne marketinške organiziranosti ter marketinške informacije o svojih obstoječih in potencialnih kupcih;
  • vpogled v načrtovanje in izvajanje strateškega digitalnega komuniciranja;
  • informacije o prodajnih priložnostih, ki jih ponujajo digitalni mediji;
  • potrditev uspešnosti ciljno usmerjenega digitalnega komuniciranja na tujih trgih;
  • znanje o pravilnem postopku vzpostavitve ciljno usmerjenega digitalnega komuniciranja.