Razvoj in konstruiranje orodij ter priprav

Razvoj, konstruiranje, izdelava in preizkušanje orodij se izvaja v integriranem računalniškem okolju CAD/CAE/CAM/CAQ in lastnimi strokovnjaki. S tem je omogočeno učinkovito načrtovanje orodij in prilagajanje individualnim potrebam posameznega kupca. Kupcu omogočamo, da sodeluje pri vseh fazah nastajanja orodij, to je na stopnji načrtovanja, izdelave in preizkušanja. Sodelovanje s kupci se pri večini primerov prične že v fazi razvoja izdelka.